Filtbanor

Gå till Teknikmeny
bowsmall.gif
Till slutslutSTANDARDBANOR, av vilka minst 12 skall ingå i en 18-hålsanläggning
        och minst 8 i en 12-hålsanläggning.

Std. Kartotek           Std. Kartotek
Nr-a Nr Benämning        Nr-a Nr Benämning 
 1-1 1. Enportare (plan)     1-2 2. Enportare (backe)  
 2-1 3. Tvåportare (plan)     2-2 4. Tvåportare (backe)
 3  5. Lådbana 
 4-1 6. Tysk klack (plan)     4-2 7. Tysk klack (backe)
 5  8. Synvilla 4 hinder
 6  9. Hål i backe
 7-1 11. Dropp (stor)       7-2 12. Dropp (liten) 
 8-1 14. Gentleman (stor)     8-2 15. Gentleman (liten)
 9  16. Örkelljunga
10  17. Vinkel 90° m platta 
11  19. Förlängd vinkel
12  20. Mittkulle
13-1 21. Sidospel (plan)     13-2 22. Sidospel (backe) 
14-1 23. Vagga (stor) m/u bh   14-2 24. Vagga (liten) m/uu bh
15  25. Fiskben
16  27. Ränna i backe
17  28. Ränna i kort backe  
18  30. Sparbössa  
19  31. Spång (plan)  
20  33. Kulle m mittport
21  34. Tunakorset
22  35. Kulle m rak gen.gång
23  40. Dosering
24  41. Inslagsbana, 2 alternativ
25  42. Mittbanhuvud

ÖVRIGA BANOR, av vilka högst 6 får ingå i en 18-hålsanläggning
        och högst 4 i en 12-hålsanläggning.

   10. Sidohål i backe        13. Dropp m 3 gen.gång  
   18. Vinkel m tunnel        26. Vinkel 30 grader
   29. Hål i backe 2 br.u bh     32. Vinkelbana (special)
   36. Blixten            37. Vattengrav      
   38. Spångdropp          39. Bananen 
   43. Svensk klack (plan)      44. Svensk klack (backe)
   45. Hästskon           46. Vertikalt hål i backe

För följande banor har dispens beviljats för spel under ett år (1998).
Utvärdering ska ske när säsongen är slut.

   U1. Örkelljunga med upphöjt hål  U2. Svenska snäckan

 
DIAGRAM, visande markeringar och diverse mått.

   UM. Utslagsmarkering       GL. Gräns-o.flyttningslinjer                         
   D0. Mått för filtbana       D1. Uppbyggda banor (mått)
   D2. Hindergenomgång (mått)    D3. Hål i backe (mått)      
   D4. Örkelljunga (mått)      D5. Sidohål i backe (mått)       
   D6. Sidospel (mått)        H0. Förenkling av filtbanor 
Till topptopp
Gå till Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998