FILTBANA Knr 39: - Bananen (96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: Placeras vid första hindrets bortre kant mot banhuvudet.
. Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Se diagram 2 Beräknas från utslagsmarkeringen till 3:e lådans främre kant mot utslaget.
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Gult område: Boll som ligger mitt för en låda, får aldrig flyttas vinkelrätt ut från denna. Boll som som ej helt passerat gult område, får endast flyttas mot utslaget (Undantag: Utflyttning från sarg 0 - 20 cm är givetvis tillåten. (Jmf Filtbana Knr 5).
. Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram, 0 - 50 cm, vid gränslinjen, där den gick över denna vid återrullet.
Bananen
SPEL. [Bolltermer]
. 1: ?
. 2: ?

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998