FILTBANA Knr 18: - Vinkel 90 gr med tunnel (plan)(96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten.
. Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Se diagram 2.
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget.
. Övrigt: Boll får aldrig spelas i hindret och ska ha passerat hela hindret för att få flyttas fram mot banhuvudet.
Vinkel 90 gr med tunnel (plan)
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll M/S00-04/
. 2: Boll M/S25-29/ H96-99/
. 3: Vall före ingången kan underlätta genomgången.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998