FILTBANA Knr 11, [Stdnr 7, alt 1]: - Stor dropp (96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet.
.. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje.
. Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns.
. Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början).
. Hindergenomgång: Min. 5 cm.
. Längd och höjd: Se diagram 1
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Spiklåda: Om banan är försedd med s.k. spiklåda, skall springan på ömse sidor om denna vara spärrad, förutom de sista 20 cm:na ute vid sargerna. Helt öppen springa i kombination med spiklåda är förbjuden sedan 1996.
. Övrigt: Vid spel på spiklådan i mitten, ska bollen ligga i kopp för att räknas som i. Koppen i mitten har ingen gränslinje.
Stor dropp
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll M/S00-04/H50-59/ för eventuell direktspik.
. 2: Boll M/S00-04/H90-95/ med vall före droppspringan för att få rätt vinkel på returen mot kopp efter nackträff.
. 3-4: Boll M/S00-04/H50-59/ rakt eller med vallslag.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998