FILTBANA Knr 4, [Stdnr 2, alt 2]: - Tvåportare (backe)(96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: Placeras 1 - 3 cm nedanför banans högsta punkt.
. Utflyttningslinje: Finns ingen.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen och fram till andra hindret.
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Återrull: Boll, som vid för hårt slag passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget.
. Puttmiss: Boll som ligger i banhuvudet och puttas ner till utslaget, får läggas upp i banhuvudet 0 - 20 cm från banhuvudets kant där den rullade ut. På platåbanor, där det finns en lång plan del innan banhuvudet ansluter, får bollen läggas upp 0 - 50 cm från backens brytningspunktdär den rullade ut. Endast verklig gjorda slag räknas.
. Övrigt: Om backens lutning är så brant, att det blir problem med putten, får bollen flyttas fram 20 cm.
Tvåportare (backe)
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll M/S00-04/ i regel från mitten av plåten och rakt, men ofta från andra lägen och ut över mitten på plåten, ibland ända ut på kanterna och längs med plåtkanten, allt beroende på hur banan drar och/eller vilken skruv man har 'inbyggd' i slaget.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998