FILTBANA Knr 5, [Stdnr 3]: - Lådbana (96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: Placeras vid första lådans bakre kant - mot banhuvudet.
. Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen fram till 3:e lådans främre kant - mot utslagsplatsen räknat. Denna genomgång ska vara lika för samtliga lådor.
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Gult område: Boll som ligger mitt för en låda (4), får aldrig flyttas vinkelrätt ut från denna. Boll som som ej helt passerat gult område (5), får endast flyttas mot utslaget (Undantag: Utflyttning från sarg (5) 0 - 20 cm är givetvis tillåten
. Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram, 0 - 50 cm, vid gränslinjen, där den gick över denna vid återrullet.
Lådbana
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll M/S00-04/ i regel från mitten av plåten och rakt, men ofta från andra lägen och ut över mitten på plåten, ibland ända ut på kanterna och längs med plåtkanten, allt beroende på hur banan drar och/eller vilken skruv man har 'inbyggd' i slaget.
. 2-3: Om man ligger inom en till två meter från hindret, kan man ofta spela med touch på detta och därmed tjäna ett slag.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998