FILTBANA Knr 8, [Stdnr 5]: - Synvilla - 4 hinder (96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
. Vitt område (vänstra bilden):
. Gränslinje: Placeras vid första hindrets bakre kant - mot banhuvudet.
. Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Se diagram 2. Genomgången räknas från utslagsmarkeringen till 3:e hindret. Första hindrets genomgång får vara max. 25 cm, men aldrig mindre än de övriga. Övriga hinder ska ha samma genomgång som diagrammet visar. Bana måste ha 4 hinder
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram, 0 - 50 cm, vid gränslinjen, där den gick över denna vid återrullet.
Synvilla - 4 hinder
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll M/S00-04/ i regel från mitten av plåten och rakt, men ofta från andra lägen och ut över mitten på plåten, ibland ända ut på kanterna och längs med plåtkanten, allt beroende på hur banan drar och/eller vilken skruv man har 'inbyggd' i slaget.
. 2-3: Om man inte kan nå banhuvudet med ett rakt slag, måste man valla sig fram, antingen (dubbel-)vall och direkt i kopp eller vall, nacke och i kopp.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998