FILTBANA Knr 14, [Stdnr 8, alt 1]: - Gentleman (stor)(96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet.
.. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje.
. Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns.
. Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början).
. Hindergenomgång: 10 - 15 cm mellan sarg och båge.
. Längd och höjd: Se diagram 1
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Övrigt: Om bollen lägger sig på spetsen av bågen (1) ska den spelas om från utslaget, medan boll som ligger i bågen (2) räknas som i.
Gentleman (stor)
SPEL. [Bolltermer]
. 3: Boll L/M/S20-24/ rakt upp i respektive öppning.
. 4: Boll L/M/S20-24/ med vall och sedan diagonalt i banan till motsatt öppning.
. 5: Boll L/M/S00-04/S05-09/ rakt upp i respektive öppning.
. 6: Boll L/M/S10-14/S15-19/S20-24/ med vall och sedan diagonalt i banan till mot öppning.
. ANM: Eventuellt kan en L*/M*-boll användas för att få bättre uppbromsning mot plåtböjen.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998