DETALJMÅTT AV SVENSK BANGOLFBANA

Gå till Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till slutslut
Hinderområde ............: Min 3 m från utslag till banhuvudets början
Banbredd ................: 85 cm +- 5 cm för att klassas som A-bana 
Banlängd ................: 600 - 1800 cm exkl. banhuvud och utslagsplats
Total banlängd ..........: min. 180 löpmeter inkl. utslagsplats och banhuvud
Banhuvudets storlek .....: 160 - 240 cm (diameter) 
Hål i banhuvud (kopp) ...: 10 procent av banbredden +- 5 mm
Utslagsplatsens byggsätt : Den skall vara GJUTEN eller på annat vis
              sammanfogad med banan.
Utslagsplatsens storlek..: 160 x 80 cm (Rek. mått 200 x 100 cm)
Utslagsplåt .............: 150 x 20 cm och 3 mm tjock
Utslagsmarkering ........: Placeras i centrum av utslagsplats (se skiss)
Spelunderlag ............: Filt - Eternit - Betong - Aluminium
Sarghöjd ................: 5 - 10 cm
Hindertjocklek ..........: 35 - 50 mm
Bollplacering ...........: Strecklinjer i banan anger tillåten utflyttning
              från sarg
Till topptopp
Gå till Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 15 april 1997