FILTBANA Knr 23, [Stdnr 14, alt 1]: - Stor vagga (utan banhuvud)(96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet. Undantag: Om banhuvud saknas, finns ingen gränslinje.
. Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden om sådan finns.
. Framflyttningslinje: Vid banhuvudets kant (=början).
. Hindergenomgång: Se diagram 2
. Längd och höjd: Se diagram 1
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad.
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Övrigt: Om bollen stannar i vaggan räknas den som i. Om det finns banhuvud får den petas vidare utan att slag räknas.
Stor vagga (utan banhuvud)
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Om banan går rakt spelar man en boll M/S05-09/S10-14/ som bör orka tillbaka till kopp efter nackträff.
. 2: Om banan har en besvärlig dragning kan man spela ett vallslag med en boll M/S05-09/S10-14/ som bör orka tillbaka till kopp efter nackträff.
. 3: Om banan går rakt spelar man en boll M/S00-04/S05-09/.
. 4: Om banan har en besvärlig dragning kan man spela ett vallslag med en boll M/S05-09/S10-14/.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998