FILTBANA Knr 20, [Stdnr 12]: - Mittkullen (96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.:
. Gränslinje: Finns ingen.
. Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder samt från baksarg.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Koppstorlek 10 x 10 cm.
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Återrull: Boll som passerar plåtens främre kant vid återrull, ska spelas om från utslaget.
. Övrigt: Boll spelas där den blir liggande, dvs även uppe på kullen (2) men får där aldrig flyttas ut från sargen.
Mittkullen
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll L/M/S00-04/S05-09/S10-14/.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998