FILTBANA, Knr 40, [Stdnr 23]: - Dosering (96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: Placeras vid hindrets bortre kant mot banhuvudet.
. Utflyttningslinje: 50 cm från doseringens slut.
. Framflyttningslinje: Saknas.
. Hindergenomgång: Se diagram
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm från backens slut.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Övrigt: Om bollen lämnar banan efter hindret men före utflyttningslinjen, skall den läggas in vid denna.
Dosering
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Spelas rakt och hårt med en boll M/S/S00-04/ mot långsarg efter hindret, sedan nacke och tillbaka mot koppen.
. 2: Spelas mot långsarg före och efter hindret, sedan nacke och tillbaka mot koppen med en boll M/S/S05-09/S10-14/S15-19/.
. 3: Spelas i en båge direkt mot nacken och sedan tillbaka mot kopp med en boll M/S/S00-04/S05-09/.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998

Telefon (röst, fax, tsv) : +46 (0)16-42 45 04
E-post: arne.sp@ngtorp.pp.se