FILTBANA Knr 6, [Stdnr 4, alt 1]: - Tysk klack (plan)(96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten.
. Utflyttningslinje: 20 cm från backens början vid hålet.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Håldiameter 9 - 10 cm.
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.
. Uthopp: Om bollen lämnar banan, spelas den om från utslagsplatsen.
. Övrigt: Om bollen vid missad puttning skulle träffa foten, skall den spelas om från utslagsplatsen och ett straffslag tilldelas spelaren.
Tysk klack (plan)
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Om banan inte har någon dragning, kan man försöka med ett rakt slag, men har då bara en chans - rakt i (jmf förslag 2).
. 2-3: Det är vanligen bäst att spela ett vallslag med en boll L/M/S10-14/S15-19/S20-24/, oftast från kanterna på plåten, diagonalt över plåten och ut över dennas hörn. Med detta spel "förstorar" man koppen, genom att bollen kan gå upp vid sidan om denna och sedan tippa i snett ovanifrån (8-9).
. 4-5: Man kan ju också spela taktiskt genom att lägga fram bollen för att sedan putta till sig en tvåa. Om man ligger till vänster i banan måste man vid puttningen i regel sikta på vänster koppkant och om man ligger till höger på höger koppkant (6-7).

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998