FILTBANA Knr 21, [Stdnr 13, alt 1]: - Sidospel (plan)(96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten.
. Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Se diagram 6.
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.
. Övrigt : Hindergenomgången får vara indragen 5-10 cm från sargen och vara min. 10 cm vid en längd från utslaget om min. 5 meter. Därefter ökar genomgången med 1 cm per meter
Sidospel (plan)
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll M/M*/S00-04/ med motskruv.
. 2: Boll M/M*/S00-04/ med medskruv.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998