FILTBANA Knr U2: - Svenska snäckan (98-02-06)

Gå till föreg. bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: Placeras i direkt anslutning till uppbyggnadens slut, vid utrullet.
. Utflyttningslinje: 50 cm från uppbyggnaden.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: ?.
. Längd och höjd: ?
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt från uppbyggnad.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
Svenska snäckan
SPEL.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998