FILTBANA Knr 34, [Stdnr 21]: - Tunakorset (96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten.
. Utflyttningslinje: 50 cm mot utslag, banhuvud och sidovinklar.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Se diagram 2
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder.
. Gult område: Bollen flytta mot utslaget.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Övrigt: Boll som blir liggande i hinerområdet får endast flyttas i pilarnas riktning. Boll som ligger i hinder ska flyttas mot utslaget, max. till utflyttningslinjen.
. Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet.
Tunakorset
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll L/M/S00-04/S05-09/.

ANM.
Man kan fråga sig varför denna bantyp skall heta 'Tunakorset'. Den kunde lika gärna heta 'Himmelstalund' eftersom den fanns på den anläggningen i Norrköping redan 1956!(AS)

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998