FILTBANA Knr 17, [Stdnr 10]: - Vinkel 90 gr med platta (plan)(96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten. Undantag: Om banan byggs i backe, placeras gränslinjen vid banans högsta punkt.
. Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom plattan.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Se diagram 2.
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max. 50 cm framåt resp. bakåt från hinder.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. Undantag: Om banan byggs i backe, ska bollen spelas om från utslaget.
. Puttmiss (om banan byggts i backe): Boll som ligger i banhuvudet och puttas ner till utslaget, får läggas upp i banhuvudet 0 - 20 cm från banhuvudets kant där den rullade ut. På platåbanor, där det finns en lång plan del innan banhuvudet ansluter, får bollen läggas upp 0 - 50 cm från backens brytningspunktdär den rullade ut. Endast verklig gjorda slag räknas.
. Övrigt: Bollflyttning sker i pilarnas riktning (5).
Vinkel 90 gr med platta (plan)
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll L/M/S15-19/S20-24/.
. 2: Boll M/M*/S50-89/
. 3: Boll L/M/S05-09/S10-14/.
. 4: Boll M/S00-04/ med mycket motskruv (om vinkeln är vänd åt andra hållet blir det givetvis medskruv).

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998