FILTBANA Knr 26: - Vinkel 30 gr (96-06-19)

Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: Placeras 2 - 3 cm nedanför banans högsta punkt.
. Utflyttningslinje: Finns ingen.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Se diagram 2
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska spelas om från utslaget.
. Puttmiss: Boll som ligger i banhuvudet och puttas ner till utslaget, får läggas upp i banhuvudet 0 - 20 cm från banhuvudets kant där den rullade ut. På platåbanor, där det finns en lång plan del innan banhuvudet ansluter, får bollen läggas upp 0 - 50 cm från backens brytningspunktdär den rullade ut. Endast verklig gjorda slag räknas.
. Övrigt: Om backens lutning är så brant, att det blir problem med putten, får bollen flyttas fram 20 cm.
Vinkel 30 gr
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll M/S10-14/S15-19/S20-24/.
. 2: Boll M/S05-09/S10-14/.
. 3: Boll L/M/S20-24/S25-29/ H98-99/.

Till topptopp
Gå till föreg. bana, nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998