UT- och FRAMFLYTTNINGS- samt GRÄNSLINJER

Gå till Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till slutslut
  1. Gränslinje - röd färg Gränslinje
  2. Utflyttningslinje - vit färg Utflyttningslinje
  3. Framflyttningslinje - svart färg Framflyttningslinje

Till topptopp
bowsmall.gif

På uppbyggda backbanor, som t.ex. Hål i backe ,Sparbössa,Örkelljunga,Vagga,Gentleman osv.
. med banhuvud ...: Gränslinjen placeras i direkt anslutning till utrullet vid uppbyggnadens slut.
. utan banhuvud ..: Gränslinje saknas.
. På Gentleman skall boll, som stannat på spetsen av uppfångarbågen, spelas om från utslaget.


Till topptopp
bowsmall.gif

På banor som ligger i naturlig lutning, som t.ex. Enportare ,Tvåportare,Ränna i backe,Fiskben,Tysk klack osv.
. Gränslinjen placeras 1 - 3 cm nedanför backens högsta punkt.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
. Vid återrull skall även boll, som på uppvägen passerat gränslinjen, spelas om från utslagsplatsen.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????

bowsmall.gif
Till topptopp

På plana banor, med 1, 2 eller inga hindersom t.ex. Enportare , Tvåportare, Tysk klack,Vinkelbana m platta, Vinkel m tunnel, Förlängd vinkel, Sidospel ,Vinkelbana special, Tunakorset, Blixten,Mittbanhuvud,Svensk klack,osv.
. Om hinder saknas eller sitter mer än 5 m från utslagsmarkering placeras gränslinjen 50 cm framför utslagsplåt.
. Om hinder sitter mindre än 5 m från utslagsmarkering placeras gränslinjen i hindret.
. Vid återrull på banor där gränslinjen går 50 cm framför plåten, skall boll, som rullar tillbaka över gränslinjen, läggas fram till den punkt där den passerade denna vid återrullet. I förekommande fall får därvid givetvis 0-50-framflyttning tillämpas.
. Har hela bollen passerat gränslinjen på ett regelrätt sätt, skall den spelas där den ligger, givetvis med hänsyn taget till flyttningsregler vid sarg och hinder.

bowsmall.gif
Till topptopp

Speciella banor, som t.ex.,
. Kulle med mittport Gränslinjen placeras vid hindrets bortre kant, mot banhuvudet.
. Kulle med rak genomgång Gränslinjen placeras vid kullens slut, mot banhuvudet.
. Vattengrav Gränslinjen placeras vid vattengravens slut.
. Spångdropp Gränslinjen placeras vid hindret.
. Dosering Gränslinjen placeras vid hindrets bortre kant, mot banhuvudet.

UTFLYTTNINGSLINJER

Till topptopp
Gå till Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Utflyttningslinjen placeras 50 cm före och efter hinder samt 20 cm från sarg.
Se t.ex. Enportare (plan) , Tvåportare (plan) , Lådbana , Synvilla m 4 hinder , Vinkel m tunnel eller Sidospel (plan) .
Hela bollen måste passera hindret för att få flyttas framåt. I annat fall flyttas den mot utslaget.

Boll vid sarg eller som lämnat banan flyttas från sargen vinkelrätt in i banan 0 - 20 cm.

Boll mellan sarg och utflyttningslinje får flyttas vinkelrätt in i banan fram till 20 cm-markeringen.
Boll i detta läge får ALDRIG flyttas mot sargen på t.ex. Lådbanan för erhållande av bättre vallningsmöjlighet.

Boll vid eller mot hinder får flyttas 0 - 50 cm i banans längdriktning.
Se t.ex. Enportare (plan) , Tvåportare (plan) , Lådbana eller Synvilla m 4 hinder .
Har hela bollen passerat hindret får den flyttas fram till 50 cm-markeringen, mot banhuvudet räknat.
Bollen får ALDRIG flyttas vinkelrätt ut från hinder, t.ex. mitt för lådorna på Lådbanan.

FRAMFLYTTNINGSLINJER

Till topptopp
Gå till Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif

Framflyttningslinjen placeras vid banhuvudets början.
Se t.ex. Hål i backe , Sidohål i backe , Stor dropp , Liten dropp , Dropp m 3 genomgångar , Stor Gentleman , Liten Gentleman , Örkelljunga , Stor Vagga , Liten Vagga , Hål i backe m 2 brytn. eller Sparbössa .

På utrullsbanor får boll, som ej orkar fram eller av annan anledning ej nått fram till banhuvudets början, flyttas fram till detta.
Se t.ex. Hål i backe , Sidohål i backe , Stor dropp , Liten dropp , Dropp m 3 genomgångar , Stor Gentleman , Liten Gentleman , Örkelljunga , Stor Vagga , Liten Vagga , Hål i backe m 2 brytn. eller Sparbössa .
Vid återrull gäller ej denna regel (dvs när bollen varit inne i banhuvudet och rullat ut ur detta).

Till topptopp
Gå till Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 december 1996