TEKNISKA SPELREGLER

Gå till Regelmeny eller Teknikmeny
=bowsmall.gif
Till slutslut
   Spelets syfte.         Slag.
   Antal slag.          Klubbor.
   Godkända bollar.        Förbjudna bollar.
   Bollbyte.           Utlåning av boll.
   Nedläggning av boll.      Upptagande av boll.
   Flyttning av boll.       Överhopp.
   Boll som stannat oförutsett.  Påverkan av bollbana.
   Rengöring av bana.       Förbjudna hjälpmedel.
   Sargen.            Utslagsplatser.   
   Banas avslutning.       Boll i banhuvud (Ny regel 1997).
   Gräns-, ut- och framflyttningslinjer.
   Bestraffningar vid brott mot spelreglerna.
Till topptopp
Spelets syfte:
Att med så få regelrätta slag som möjligt, förpassa en godkänd boll , från en utslagsplats till banans avslutning.

Till topptopp
Slag från utslagsplats eller annan del av banan.
Slag
Regelrätt slag:
Bollen anses vara i spel så snart den spelande avsiktligt berört bollen så att den rört sig från utslagsplatsen. Därefter räknas allt avsiktligt berörande av bollen med klubban, där bollen märkbart ändrat läge , som slag.
Fel klubbdel:
Bollen skall beröras med klubbans huvud eller blad. Annat berörande av bollen får inte förekomma under tävlingsspel. Bryter spelare häremot och använder sig av exempelvis s.k. biljardstöt med klubbskaftet för att få bollen i kopp, § bestraffas detta med fullt antal slag (7) på banan samt en varning §.

Till topptopp
Antal slag.
Det högsta antal slag som får användas på en bana är sju (7). Det normala är att man slår sex (6) slag varefter man noterar en sjua i protokollet.

Till topptopp
Klubbor.
Klubbor
Antal klubbor är inte maximerat.

Till topptopp
Godkända bollar.
Svenska (Filt)banor och tävlingar:
Max.mått 43 mm och min.mått 35 mm.
Europa- och Bognibanor samt int.tävling:
Max.mått 43 mm och min.mått 37 mm.

Till topptopp
Förbjudna bollar.
Kulor-klot av trä/metall/glas/glasfiber/isolontyper. Till förbjudna bollar räknas också biljardklot samt bollar med inbyggd kärna typ "exentrisk" och "super exentrisk". Spel med förbjuden boll § bestraffas med fullt antal slag på banan samt en varning §.

Till topptopp
Bollbyte.
Bollar
Byte av boll är förbjudet när spelet har börjat på en bana.
§ Brott mot denna regel medför utvisning. §

Till topptopp
Utlåning av boll.
Utlåning av boll är tillåten under förutsättning att övriga spelande inte störs. Regeln om att stanna vid spelad bana skall absolut beaktas.

Till topptopp
Nedläggning av boll.
Handen
Nedläggning av boll på utslagsplats och förflyttningar i banan skall ske med handen.
§ Bestraffning för brott mot denna regel - se bestraffning §.
Undantag från denna bestämmelse kan göras för sådana spelare vilka genom sjukdom inte kan göra reglementsenliga förflyttningar. Önskemål om detta skall göras till domaren före start och skall antecknas på spelarens protokoll.

Till topptopp
Upptagande av boll.
Boll i banan:
Får tas upp för rengöring om medspelare eller domare tillåter detta,
Boll i banhuvud:
Får tas upp för rengöring utan tillstånd av någon.
I båda fallen måste bollens läge noga markeras.
§ Bestraffning för brott mot denna regel - se bestraffning §.

Till topptopp
Flyttning av boll.
Inflyttning.
Spelare får inte flytta en boll in mot sarg eller hinder.
20-cm-regel
Spelare har alltid rätt till ett avstånd av 20 cm mellan sarg och boll.
Boll som flyttats en gång, räknas vara i spel. Vid ytterligare flyttning i samma sekvens § bestraffas spelaren med fullt antal slag (7) på banan §.

Till topptopp
Överhopp.
Före gränslinje:
Bollen spelas om från utslaget.
Efter gränslinje:
Bollen läggs in i banan där den hoppade över sargen.
Undantag:
Svensk klack:
Om bollen lämnar banhuvud, spelas den om från utslagsplatsen.

Till topptopp
Boll som stannat oförutsett...
i passage där den enligt banans konstruktion inte skall stanna:
(t.ex.ett utförslut) skall bollen flyttas fram till framflyttningslinje.
inne i en uppbyggnad (t.ex. hål-i-backe med banhuvud):
får spelaren själv släppa om bollen utan att slag räknas.
i vagga (skålformad platå eller liknande) med banhuvud:
skall petas direkt mot hålet utan att slag räknas. Spelaren får själv göra detta.
på spetsen av en uppfångare (gentleman) :
skall den spelas om från utslagsplatsen.
på kullen på en mittkulle:
får spelas där den ligger eller flyttas till utflyttningslinje åt det håll varifrån den kom. Banan har ingen gränslinje och boll som tangerar utslagsplåtens främre kant, spelas om från utslagsplatsen. För övrigt spelas bollen där den blir liggande.

Till topptopp
Boll i banhuvud (Ny regel 1997).
På samtliga backbanor av typ fiskben, ränna i backe, sidospel i backe, platåbanor osv., (dvs. filtbanorna 2, 4, 22, 25, 27 och 28) där gränslinjen är placerad 1 - 3 cm nedanför banans högsta punkt gäller följande regel:
Till topptopp
Påverkan av bollbana.
Vid yttre påverkan
av bollbanan genom händelser utan spelarens förskyllan, skall bollen spelas om från den punkt där den senast var belägen. Vid omspel skall bollen passera det ställe på banan där hindret uppstod. Spelaren skall ej belastas för denna händelse. Här avses det fall, då bollen träffar ett främmande föremål, vilket kommit in i banan efter det att slaget spelats. Om boll i rörelse påverkas av stark vind eller träffar föremål som fanns i banan då slaget spelades är inte ett sådant fall, som avses i detta stycke.
Vid oavsiktligt påverkande
av bollbanan efter slag, spelas bollen om från plats där den senast var belägen innan händelsen uppstod och de redan gjorda slagen räknas. Här avses bl.a. de fall då bollen träffar någon kroppsdel. Ett vanligt fall är att bollen efter studs mot sarg eller hinder träffar spelarens fot eller klubbba.
Undantag från denna regel gäller spel på såväl tysk som svensk klack,där bollen alltid spelas om från utslagsplatsen.
Avsiktligt påverkande
av bollbanan efter slag § bestraffas med fullt antal slag på banan. §
Hård blåst.
Om boll i rörelse eller boll som stannat i banhuvud påverkas av stark vind så att den blåser i kopp, skall den läggas i sitt senaste läge och därifrån reglementsenligt spelas i kopp.

Till topptopp
Rengöring av bana.
Borttagande av skräp och vattensamlingar i bana är tillåtet.

Till topptopp
Förbjudna hjälpmedel:
Provslag och provrullning under tävling.
Markeringar i banan får ej göras under träning och tävling. (Osportsligt uppträdande)
Sten, bollväska och dylikt får ej placeras på sarg eller inom 50 cm från sargkant.
§ Förseelser mot detta medför varning och ett (1) straffslag. §

Till topptopp
Sargen.
Sargen räknas som del av banan. Vid exempelvis Gentleman räknas den rundade plåten som sarg. Boll som klättrar över denna och lägger sig i utrymme på utsidan av denna, skall spelas om från utslagsplatsen.

Till topptopp
Utslagsplatser:
Se FILTBANOR, EUROPABANA och BOGNIBANOR respektive.

Till topptopp
Gräns-, ut- och framflyttningslinjer:
Se FILTBANOR , EUROPABANA och BOGNIBANOR respektive.

Till topptopp
Banas avslutning.
Normalt är denna avslutning en fördjupning (kopp) i banhuvudet.
Ta upp boll
Upptagande av boll ur kopp skall göras med handen (eller med sugkopp).
Annan avslutning av bana:

Till topptopp
Bestraffningar vid brott mot spelreglerna:
1. Tillsägelse
2. Straffslag (1)
3. Varning + straffslag (1)
4. Utvisning

Till topptopp
Gå till Regelmeny eller Teknikmeny
=bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 15 april 1997