FÖRENKLING AV FILTBANOR

Gå till Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till slutslut
På de flesta filtbanorna finns det möjlighet att förenkla hindren.
Detta är i första hand avsett för allmänheten,
men används även vid ungdoms- och korptävlingar.

På portbanor, som Knr [1], [3], [8], [26], [33], [40] och [41] har man två uppsättningar hinder, ett med en liten öppning (1) och ett med en större öppning (2). Oftast låter man det som för tillfället inte används ligga bredvid banan, men ibland är de sammanfogade med ett gångjärn, så att man kan fälla upp/ned det med lilla öppningen.
Backbanor som Knr [2], [4], [23], [24], [25] och [26] har 'fiskben' som hinder. På dessa är antingen själva spetsen (3) eller främre delen (5) försedda med gångjärn och kan fällas upp (4) och (6).
På lådbanor som Knr [5] och [39] har lådorna gångjärnsförsedda, längsgående ribbor som kan fällas upp/ned, (7) och (8).
På vinkelbanor som Knr [17] och [19] kan den gångjärnsförsedda hörnribban med lilla plattan (9) fällas upp så att den större plattan (10) kommer fram.

På banor med sidospel som Knr [21] och [22] kan främre delen av hindren, (11) och (13), fällas upp så att sidoportarna blir större (12) och (14).
På banor med rännor som Knr [27] och [28] kan längsgående ribbor (15) fällas upp (16) för att göra genomgången större.

På backbanor med hål som Knr [9], [29] och [30] kan antingen främre delen av avstyraren (17) fällas upp (18) eller så finns det en 'instyrare' av metall (19) som kan fällas ned.
På klackbanor som Knr [6] och [7] kan en 'instyrare' (20) läggas över banan.
På banor som Knr [14] och [15] kan antingen en klots (21) fällas ned som stopp eller finns det en kraftig, uformad märla som kan träs ned över plåten, varvid märlans ena ben fungerar som stopp.
På droppar som Knr [11], [12] och [13] finns det i regel en spak (22) med vilken man kan reglera springans storlek.
På banor som Knr [16] kan antingen en 'instyrare' (23) läggas över spången eller så fäller man upp klotsen bakom (24)
På banor som Knr [20] kan en 'instyrare' (25) läggas över banan.
På banor som Knr [31] finns det i regel en uppfällbar lucka (26) på vardera sidan om spången.
Till topptopp
Gå till Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 16 februari 1997