FILTBANA Knr 1, [Stdnr 1, alt 1]: - Enportare (plan) (96-06-19)

Gå till nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowsmall.gif
Till spelspel
REGLER.
. Gränslinje: 50 cm framför utslagsplåten om hindret sitter 5 meter eller mer från utslagsmarkeringen. Är detta avstånd mindre än 5 meter, går gränslinjen i hindret.
. Utflyttningslinje: 50 cm framför och bakom hinder.
. Framflyttningslinje: Finns ingen.
. Hindergenomgång: Se diagram 2.
. Grönt område: Bollen spelas där den ligger.
. Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och/eller max 50 cm framåt resp. bakåt från hinder.
. Vitt område (vänstra bilden): Ej spelbart område.
. Återrull: Boll som passerar gränslinjen vid återrull, ska läggas fram till gränslinjen där den gick över denna vid återrullet. Om gränslinjen går vid hindret ska bollen läggas 0-50 cm framför gränslinjen där den rullade ut.
Enportare (plan)
SPEL. [Bolltermer]
. 1: Boll M/S00-04/ i regel från mitten av plåten och rakt, men ofta från andra lägen och ut över mitten på plåten, ibland ända ut på kanterna och längs med plåtkanten, allt beroende på hur banan drar och/eller vilken skruv man har 'inbyggd' i slaget.
. 2: Boll M/M*/S00-04/ från vänster plåtkant och med medskruv så att bollen när den går in i banhuvudet till höger om koppen, går tillbaka till (och i) denna.
. 3: Boll M/M*/S00-04/ från höger plåtkant och med motskruv så att bollen när den går in i banhuvudet till vänster om koppen, går tillbaka till (och i) denna.
. 4-5: Om man ligger inom en halv till en meter från hindret, kan man ofta spela med touch inne i detta och därmed tjäna ett slag. Det får dock inte bli 'stolpe-stolpe' för då förlorar kanske ett eller två slag istället.

Till topptopp
Gå till nästa bana, Filtmeny eller Teknikmeny
bowbroad.gif
Copyright © Arne Spångtorp, reviderad 7 februari 1998